بیمارستان بخش الوار گرمسیری اندیمشک

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک دکترˈاحمد مجیدیˈ افزود:این بیمارستان در فضایی به مساحت سه هزار متر مربع و زیر بنای یک هزار و 600 متر احداث می شود. وی میزان اعتبار پیش بینی شده برای این طرح را 45 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:تاکنون 20 میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است. دکترمجیدی افزود:شهرستان…