بیمارستان باغملک

37
خورنا: رئیس شبکه بهداشت و درمان باغملک، از سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شهرستان خبر داد و گفت: وی هیچ قولی برای رفع مشکلات درمانی به ما نداد. علی فرجی امروز در…