بیمارستان امیرکبیر اهواز

خورنا: مدیرعامل تأمین اجتماعی دستور آغاز مجدد پروژه ساخت بیمارستان امیرکبیر اهواز را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سید تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در جریان سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان به اهواز آمد. در این سفر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بیمارستان امیر کبیر اهواز بازدید کرد و…