بیمارستان امام موسی کاظم ماهشهر

خورنا: بیمارستان امام موسی‌کاظم(ع) ماهشهر با وجود افتتاح رسمی با کمبود امکانات دست و پنجه نرم می‌کند و همچنان در انتظار اقدامات تامین اجتماعی برای تجهیز است. در دولت قبل بود که بیمارستان تامین اجتماعی ماهشهر…