بیمارستان امام خمینی

خورنا: زن 30 ساله ای از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر چهار قلو به دنیا آورد. این زن 30 ساله که اولین زایمان او چهار قلو بود سه دختر و یک پسر به دنیا آورد. این خانم جوان در زایمان…