بیماران صرعی

خورنا: محققان مرکز West Michigan آمریکا موفق به ساخت ایمپلنتی شده اند که شدیدترین نوع بیماری صرع را درمان می کند. به گزارش جهان،‌ایرنا از پایگاه آی تریپل ای نوشت، برخی از مراحل بیماری صرع به گونه ای است که بدن بیمار به هیچ دارویی پاسخ نمی دهد. ایمپلنت ساخته شده مخصوص این دسته…