بیماران تالاسمی اندیمشک

۱۰۴۵۶۸۱۴_۱۴۲۳۲۲۹۹۶۱۲۹۲۶۰۵_۲۲۶۴۶۸۵۹۳۶۴۴۹۸۹۰۱۲۱_n

سخنگوی شورای شهر اندیمشک در گفت و گو با خورنا

خورنا: سخنگوی شورای شهر اندیمشک گفت: نارجستان بیماران تالاسمی اندیمشک افتتاح شد. مهدی قلی کیانی سخنگوی شورای شهر اندیمشک در گفت وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک…