بیلبوردهای سفر روحانی

خورنا: سیدشریف حسینی گفت:اصلا نیاز نیست وقتی رئیس جمهور می آید این همه هزینه برای تبلیغات و بیلبورد در سطح شهر بشود باید بررسی شود این پول ها از کجا آمده است؟ سید شریف حسینی نماینده  مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی   در خصوص نقاط ضعف سفر رئیس جمهور  به خوزستان اظهار داشت:…