بیشتری سرطان مردان خوزستان

37
خورنا: سید سعید سیدیان در رابطه با شایع‌ترین سرطان‌ها در بین مردان و زنان خوزستانی، اظهار کرد: سرطان سینه در صدر ده سرطان شایع زنان خوزستانی است که این نوع سرطان در تمامی استان‌های کشور بالا‌تر از سایر موارد…