بیشترین میزان بارش خوزستان

37
خورنا: شهر لالی با 54.9 میلیمتر نزولات آسمانی بیشترین میزان بارش باران را در 24 ساعت گذشته به خود اختصاص داده و وضعیت آب‌های سطحی در این شهرستان عادی گزارش می‌شود. به گزارش خورنا از اهواز،…