بیشترین علت مرگ کوکان

37
خورنا: بیشترین علت مرگ و میر کودکان مسمومیت دارویی است و این نوع مسمومیت ها به عنوان یک علت شایع آسیب به ویژه در کودکان زیر 6 سال محسوب می شود. دکتر سیروس دهقانی داروساز و…