بیست و هفتمین جلسه شورای شهر اهواز

37
خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: مهمترین شاخصه چهارمین شورای شهر اهواز نداشتن نگرش قومی بوده و هست. به گزارش خبرنگار مهر، رامین علاسوند مقدم عصر امروز در بیست و هفتمین جلسه شورای شهر اهواز با اشاره اظهار…
خورنا: بیست و هفتمین جلسه شورای شهر اهواز با حاشیه‌های زیادی همراه بود. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، بیست و هفتمین جلسه شورای شهر اهواز عصر امروز با 45 دقیقه تاخیر برگزار شد. *حضور کمرنگ خبرنگاران به دلیل اخراج…