بیست و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز

خورنا: حاشیه های گذشته شورای شهر اهواز به بیست و هشتمین جلسه هم کشیده شد تا این بار نیز صحن علنی شاهد درگیری های لفظی حاضران و اعضای شورا باشد. به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در بیست و هشتمین جلسه علنی، سید مهدی آلبوشوکه عضو شورای شهر اهواز، نوبت نطق پیش از دستور خود را به فرمانده…