بیدروبه علیا، روستایی از توابع بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک