بیانیه عضو شورای شهر اندیمشک

قلی کیانی

شورا ی شهر اندیمشک مختل شده و نمی تواند هیچ کاری انجام دهد

خورنا – مهدی قلی کیانی عضو شورای شهر اندیمشک با صدور بیانیه ای ، به برخی مسائل اخیر مربوط به انتخاب ریاست شورای شهر…