بچه بازی چیست

خورنا: بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، “بچه‌بازی” در افغانستان گسترش پیدا کرده و این پدیده به یک رسم برای نشان دادن ثروت و قدرت تبدیل شده است. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، کمیسیون مستقل حقوق بشر برای کاهش و از بین بردن این پدیده در افغانستان، از سه ماه پیش تحقیقی را در سطح این…