بيمه اجتماعي روستاييان

خورنا: مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير كشور از برداشتن سقف سن براي بيمه اجتماعي روستاييان، كشاورزان و عشاير خبر داد. سيد حميد كلانتري پیش از ظهر امروز در گردهمايي كارگزاران بيمه تامين اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير استان خوزستان  گفت: قرار است طبق قول مدير كل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان…