بيمارستان شوشتر

خورنا: فرماندار گتوند با اشاره به كشته شدن 11 نفر در حادثه تصادف صبح امروز(دوشنبه) در مسير صالح‌شهر- شوشتر، گفت: همچنان احتمال افزايش تلفات وجود دارد. هوشنگ محمدپور ايسنااظهار كرد: در برخورد ميني‌بوس حامل اهالي صالح‌شهر (يكي از شهرهاي شهرستان گتوند) در مسير صالح‌شهر به شوشتر، متاسفانه 9 نفر از سرنشينان ميني‌بوس در جا جان باختند. مجروحان حادثه نيز…