بوی تعفن در اهواز

37
خورنا: قائم مقام شرکت خمیرمایه و الکل رازی گفت: علت اصلی بوی تعفن موجود در اهواز در واقع از وجود زباله‌هاست. مسعود علیپور اظهار کرد: ظرفیت اسمی تولید الکل در سال 33 میلیون لیتر بوده که روزانه با…