بوی تعفن در اهواز

خورنا: قائم مقام شرکت خمیرمایه و الکل رازی گفت: علت اصلی بوی تعفن موجود در اهواز در واقع از وجود زباله‌هاست. مسعود علیپور اظهار کرد: ظرفیت اسمی تولید الکل در سال 33 میلیون لیتر بوده که روزانه با تولید 100 هزار لیتر الکل به این میزان ظرفیت خواهیم رسید. وی الکل طبی، الکل صنعتی و روغن الکل را از…