بودجه

خورنا نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال ۱۳۹۴ کشور واقع بینانه و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است. سید راضی نوری روز یکشنبه افزود: انقباضی بودن بودجه ۹۴ با توجه به بی ثباتی قیمت نفت و شیطنت صورت گرفته از سوی برخی کشورها در رابطه با کاهش قیمت نفت در بازار، از دیگر…