بودجه شوشتر

خورنا: شهردار شوشتر از ثبت کمترین انحراف از بودجه شهرداری شوشتر در 10 سال گذشته خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تنها در راستای اجرای قانون گام برداریم. آرش دُر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: بودجه شهرداری شوشتر پس از پایان سال‌مالی بررسی می‌شود و میزان انحراف از بودجه مشخص…