بودجه شهرداری ها

معاون استاندار خوزستان:

خورنا: مدیر کل امور شهری و شورای های خوزستان گفت: همه شهرداران استان از سال آینده با در اختیار داشتن بودجه فعالیتهای خود را آغاز خواهند کرد. به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحمید جولا نژاد شنبه شب در مراسم…