بودجه شهرداری سال 93

معاون استاندار خوزستان:

خورنا: مدیر کل امور شهری و شورای های خوزستان گفت: همه شهرداران استان از سال آینده با در اختیار داشتن بودجه فعالیتهای خود را آغاز خواهند کرد. به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحمید جولا نژاد شنبه شب در مراسم بررسی بودجه سال آینده که با حضور استاندار و جمعی از شهرداران خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: از 76 شهرداری…