بودجه استان

37
خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از جلسه مجمع نمایندگان استان خوزستان با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای بررسی علت کاهش بودجه این استان خبر داد. سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی…