بهینه سازی مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی

خورنا – محمد جعفر آفرین در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: با هدف توسعه کشت و تولید محصولات کشاورزی در شهرستان بیش از ۹۴۹۰۴ میلیون ریال برای خرید ۱۵۵ دستگاه تراکتور و ۸ دستگاه کمباین در سال ۱۳۹۳ و ۴۲۶۲ میلیون ریال برای خرید ۴ دستگاه تراکتور و ۱ دستگاه کمباین در نیمه اول سال ۱۳۹۴…