بهينه سازي مصرف انرژي

خورنا: معاون مدير توليد( بهينه سازي مصرف انرژي) شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: فاز سوم پروژه مطالعه و اجراي مميزي جامع انرژي در این شركت عملياتي شد. حسين رجبعلي پور اظهار کرد: اين مرحله از پروژه مطالعه و اجراي مميزي جامع انرژي در ساختمان‌هاي اداري، رفاهي و مسكوني در شركت بهره‌برداري نفت و گاز گچساران از سوي اين…