بههبان

خورنا: رئیس اداره جهاد کشاورزی بهبهان گفت: هفت هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان که به زیر کشت ذرت رفته است، آبان ماه برداشت می شود. سید محمدرضا حسنی اظهار کرد: در کشت تابستانه سال زراعی جاری در حدود هفت هزار و 500 هکتار ذرت در شهرستان بهبهان کشت شده که خوشبختانه برای اولین بار هزار…