بهنام پریچه

مدیر مسئول سفیر شوشتر در مراسم تجلیل از خبرنگاران؛

خورنا – به گزارش خبرنگار خورنا از شوشتر، بهنام پریچه در این مراسم ضمن قدرانی از حضور مسئولان در مراسم روز خبرنگار، اظهار داشت: عدم حضور بعضی از مسئولان به پاسداشت زحمات خبرنگاران بعد از یک سال متوالی قابل توجیه…