بهنام مريدي

37
خورنا: مديركل ثبت احوال خوزستان اقدام كافي‌نت‌ها و برخي دفاتر پيشخوان براي ثبت‌نام كارت ملي هوشمند را غيرقانوني اعلام كرد و گفت: مردم فريب اطلاعيه‌هاي اين اماكن را در زمينه ثبت‌نام كارت ملي هوشمند…