بهمن دانایی

چالش های سهمگین تولید فند و شکر

خورنا/ دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر گفت: دولت قیمت خرید هر کیلوگرم چغندر قند را از یک هزار و ۶۵۰ ریال به دو هزار و ۴۰۰ ریال افزایش داد که رشدی ۴۵ درصدی را شامل می شود.