بهسازی

خورنا: سرپرست شهرداری شادگان از آغاز عملیات بهسازی خیابان‌های این شهر با اولویت مناطق محروم‌تر خبر داد. حسن مزبانی‌پور اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی شهرداری در تمام حوزه‌ها با شتاب بیشتری دنبال می‌شود و در دستور کار داریم این روند را با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی با جدیت دنبال کنیم. وی از آغاز عملیات بهسازی خیابان‌های این شهر با اولویت مناطق…