بهسازی خیابان سلمان فارسی اهواز

خورنا: طرح بهسازی خیابان سلمان فارسی اهواز که با اجرای زیرگذر قطارشهری دستخوش تغییراتی شد امروز یکشنبه پش از گذشت حدود چهارسال با حضور برخی از مدیران استانی به بهره برداری رسید. در ابتدای این مراسم شهردار اهواز با اشاره به اینکه بهسازی خیابان سلمان فارسی اهواز چهارسال به طول انجامید بیان کرد: باید از تمام کسبه…