بهسازی ایستگاه راه آهن دو کوهه

خورنا:مدیر کل راه آهن ناحیه زاگرس اندیمشک از بهسازی ایستگاه راه آهن دو کوهه به منظور خدمات رسانی بهتر به کاروان های راهیان نور خبر داد. ˈسیدرضا سادات حسینیˈ روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود:در این طرح محوطه ایستگاه دو کوهه تجهیز و سالن های انتظار آن ساماندهی می گردد. وی افزود:با اجرای این طرح سکوی ایستگاه ،مسجد و دیگر امکانات…