بهزیستی رامهرمز

37
خورنا: رئیس اداره بهزیستی رامهرمز گفت: 2 هزار و 500 معلول رامهرمزی زیرپوشش این نهاد قرار دارند. ماشاءالله ویسی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبر نگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: با وجود 2 هزار…
37
خورنا: رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامهرمز گفت: یک هزار و 410 خانوار بی‌سرپرست و بدسرپرست در این شهرستان زیرپوشش بهزیستی هستند. ماشاءالله ویسی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: این…