بهزیستی رامهرمز

خورنا: رئیس اداره بهزیستی رامهرمز گفت: 2 هزار و 500 معلول رامهرمزی زیرپوشش این نهاد قرار دارند. ماشاءالله ویسی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبر نگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: با وجود 2 هزار و 500 معلول ثبت نام شده این شهرستان در زمینه امور توانبخشی کمک‌های شایانی در طول سال به آن‌ها ارائه…
خورنا: رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامهرمز گفت: یک هزار و 410 خانوار بی‌سرپرست و بدسرپرست در این شهرستان زیرپوشش بهزیستی هستند. ماشاءالله ویسی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: این اداره در زمینه امور اجتماعی یک‌هزار و 410 خانوار بی سرپرست و بد سرپرست را زیر پوشش خود قرار داده…