بهزاد نژاد احمدی

خورنا – بهزاد نژاد احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: حوزه ادبیات دفاع مقدس، نیازمند توجه و خلق آثار و کتب مختلف در موضوع‌های مختلف داستان نویسی برای انتقال پیام و حفظ اتفاقات و شرح…

نویسنده کتاب بذار بهم شلیک کنن در گفت و گو با خورنا

خورنا: نویسنده کتاب بذار بهت شلیک کنن   گفت: جنگ مفهومی از یک باور اجتماعی و فرهنگی است و هرگز از خاطر مردم پاک نمی شود. بهزاد نژاد احمدی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت:…