بهروز نجاتی

37
خورنا: رییس اداره محیط زیست مسجد سلیمان گفت: یک متخلف شکار توسط محیط‌بانان منطقه حفاظت شده “شیمبار” دستگیر شد. بهروز نجاتی با بیان این مطلب اظهار كرد: اين شکارچي متخلف در شهرستان مسجد سلیمان در منطقه تنگ سرد للرکه،…