بهروز فرج اللهی فرماندار شهرستان شادگان

خورنا – بهروز فرج اللهی فرماندار شهرستان شادگان اظهار کرد: انتظار داریم تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان، خبرنگاران، دهیاران، شورای اسلامی شهرستان، مدیران مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی مردم را نسبت به ثبت‌نام اینترنتی تشویق کنند. وی با اشاره به اینکه روش سرشماری در شهرستان شادگان به دو صورت انجام می‌شود افزود: روش خود تکمیلی و ثبت اطلاعات توسط خانوار به…