بهروز فرج اللهی فرماندار شهرستان شادگان

خورنا – بهروز فرج اللهی فرماندار شهرستان شادگان اظهار کرد: انتظار داریم تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان، خبرنگاران، دهیاران، شورای اسلامی شهرستان، مدیران مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی مردم را نسبت به ثبت‌نام اینترنتی تشویق کنند. وی با اشاره به اینکه…