بهروز شعبانی

خورنا: بهروز شعبانی گفت: با مشکلات و کمبودهای ورزش شهرستان آشنا هستم. رییس شورای شهر هندیجان در گفتگو با یونس عبادی خبرنگار ورزشی خورنا با بیان این که اولین اقدام شورای اسلامی شهر هندیجان ایجاد یک کمیسیون ورزشی است اظهار داشت: این کمیسون برای بررسی مشکلات ویژه ورزش شهرستان تشکیل خواهد شد. بهروز شعبانی افزود:…