بهره‌بردرای از منابع آب کرخه

خورنا: رییس انجمن صنفی کشاورزان اهواز گفت: شرکت بهره‌بردرای از منابع آب کرخه و مشاور به تعهدات خود مبنی بر انعقاد قرارداد بهره‌برداری با برنج‌کاران حمیدیه عمل نمی‌کند. سیدمحمدهاشمی عنوان‌کرد: در جلسات شورای کشاورزی مصوبه شد که به برنج‌کاران حمیدیه مجوز بهره‌برداری داده می‌شود اما شرکت بهره‌برداری از منابع آبی کرخه و شاوور كه…