بهره‌بردرای از منابع آب کرخه

37
خورنا: رییس انجمن صنفی کشاورزان اهواز گفت: شرکت بهره‌بردرای از منابع آب کرخه و مشاور به تعهدات خود مبنی بر انعقاد قرارداد بهره‌برداری با برنج‌کاران حمیدیه عمل نمی‌کند. سیدمحمدهاشمی عنوان‌کرد: در جلسات شورای کشاورزی…