بهره‌برداری از 2 هزار و 51 طرح دام و طیور در خوز ستان