بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان

خورنا: رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به شهروندان خبر داد. محمد صادق ظریف امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در مسجدسلیمان اظهار کرد: از پذیرش عموم شهروندان در درمانگاه‌ها و بیمارستان بهداشت و درمان صنعت نفت این شهرستان انجام می‌شود. وی افزود: این اقدام…