بهداشت و درمان شهرستان هفتگل

خورنا: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان هفتگل گفت: يك مادر باردار كه در وضعيت حاد قرار داشت، حين انتقال به مركز درماني وضع حمل كرد. دکتر سیدافشین حجازی اظهار كرد: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پزشکی این شهرستان در خصوص وضعیت حاد و اضطراری یک بیمار زایمانی در روستای ابوطباره، یک دستگاه آمبولانس به محل…