بهداشت عمومی

خورنا: رئیس اداره دامپزشکی بهبهان گفت: در راستای تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر فرآورده های خام دامی و حفظ سلامت شهروندان یک محموله کشتار غیر مجاز دام با همکاری نیروی انتظامی ضبط و معدوم شد. امین الله قنواتی اظهار کرد: نیروی انتظامی شهرستان بهبهان دو نفر از ناقضان بهداشت عمومی که اقدام به کشتار غیر مجاز دام و همچنین…