بهداشت اندیمشک

12
خورنا : در جهت توسعه ی امکانات بهداشتی و درمانی این شهرستان خیرین عضو مجمع خیرین شبکه ی بهداشت اندیمشک اقدام به اهدای 2 قطعه زمین در جهت ساخت مراکز درمانی شهرستان نموده اند که اقای کامران بهاروند با…