بهداشت، ایمنی و محیط زیست

37
خورنا: معاون اداری ومالی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) برای دومین سال متوالی در زمینه شاخص های بهداشت، ایمنی و محیط زیست، طی سال ۹۱ موفق به کسب رتبه بندر برتر…