بهبود کیفیت

خورنا: سرپرست امور برق شهرستان کارون از بهبود کیفیت برق این شهرستان با نصب ترانسفورماتورهای جدید و تعویض شبکه سیمی فرسوده آن شهرستان خبر داد. حجت توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به علت مصرف بالای برق توسط شهروندان این شهرستان در گرمای شدید تابستان گذشته و فشار وارده به شبکه برق این مناطق اقداماتی برای بهبود کیفیت…