بهبان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهبهان گفت

خورنا/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهبهان گفت: دکل حفاری تعطیل شده نفت تا رفع ایرادات موجود توقیف است. “فرخ شیرعلی” گفت: با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان، این دکل حفاری به دلیل آلوده نمودن آبهای زیر زمینی و عدم عایق کاری حوضچهٔ نگهداری فاضلاب‌های صنعتی خود، تعطیل شد. وی افزود: این دکل حفاری با دستور قضایی تا رفع…