بهای خدمات نگهداری فضای سبز

37
خورنا: لایحه بهای خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز اهواز به دلیل قانع نشدن اعضای شورای شهر اهواز تصویب نشد. به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه در بیست و ششمین جلسه شورای شهر اهواز، لایحه بهای خدمات…