بهار ورزشی

37
خورنا: نمایشنامه مسجدسلیمانی‌ها به جشنواره‌های معتبر کشوری راه پيدا كرد. به دنبال روزهای خوب و بهاری مسجدسلیمان و کسب موفقیت‌های متعدد ورزشی در سال 1393 حوزه فرهنگ و هنر نیز بهاریه‌های خود را تقدیم شهروندان این شهر کرد.