بنیاد امید ایرانیان

خورنا: چند تن از افراد حاضر در سالن فجر دانشگاه شیراز عصر روز پنجشنبه هنگام ورود دکتر «محمدرضا عارف» رییس بنیاد امید ایرانیان برای انجام سخنرانی در جمع دانشجویان، با فریاد به طرف وی حمله ور شدند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، دانشجویان در واکنش به این اقدام، در مقابل افراد متعرض…